Strategische HRM - 2becontinued
16519
page,page-id-16519,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Strategische HRM

Strategische HRM,  in onze beleving, heeft betrekking op alle activiteiten van het management van een organisatie die erop zijn gericht de organisatiedoelen te behalen met behulp van werknemers. Maar daarbij wordt vaak meer gekeken naar de inspanning van alle werknemers gezamenlijk als een soort ‘arbeidspotentieel’, dan naar de inspanning van individuele werknemers. En dat terwijl werk uiteindelijk neerkomt op het bloed, zweet en tranen van individuen, en hun onderlinge afstemming. Gemiddeld genomen ontbreekt het hierdoor aan inzicht in het fundament van de beoogde organisatieprestaties: het werkgedrag. Zonder dit fundament ‘gaat strategisch HRM niet over mensen, maar over mensen heen’.

 

INDIVIDUEEL WERKGEDRAG

Binnen de arbeidspsychologie is juist veel kennis opgebouwd over hoe bepaalde werkkenmerken leiden tot gezondheid, welbevinden en werkgedrag van individuele werknemers, maar die kennis wordt niet altijd toegepast. Bij overnames en reorganisaties krijgen de inhoudelijke aspecten nogal eens meer prioriteit, of bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, het invoeren van nieuwe technologieën staat het product of de techniek centraal. Terwijl het succes hiervan uiteindelijk toch ook vaak weer afhangt van individueel werkgedrag en de werknemers in de organisatie die de veranderingen moeten implementeren.

 

STRATEGISCHE HRM – ARBEIDSGEDRAG

Vanuit onze visie verbinden wij strategische HRM wel met arbeidsgedrag in de drie volgende stappen: 1. Van strategisch HRM van de organisatie naar (de beleving van) individuele werkkenmerken. 2. Van individuele werkkenmerken naar de individuele keuze (en aanwezig talent) zich in te spannen voor de organisatiedoelen. 3. Van individuele inspanning naar organisatieprestaties.

 

ONZE AANPAK

Dit is de rode draad in onze aanpak waarbij verschillende vraagstukken of inhoudelijke opdrachten langs deze weg worden opgepakt. Overnames, reorganisaties, verandertrajecten, management development; de juiste inzet en waardering van mens en talent, om maar eens wat onderwerpen te noemen.

2becontinued biedt oa strategische HRM aan

 

ONDERSTEUNING

Binnen dit soort projecten waar de mens en dus HRM een rol heeft, kunnen wij ondersteuning bieden op het gebied van advies en begeleiding; op organisatie, afdelings- of individueel niveau. Vooral omdat dit een andere expertise is, die niet altijd aanwezig is binnen een reguliere HR afdeling, of aanwezig hoeft te zijn binnen een organisatie. Maar juist bij uitstek vanuit een externe onafhankelijke rol tijdelijk kan worden ingevuld.